แบบลงทะเบียนจองคิวการฉีดวัคซีนโควิค-19 จังหวัดสงขลา

** สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะนำข้อมูลส่งระบบ MOPH Immunization Center และทำการจองคิวฉีดวัคซีนให้ ภายใน 1 วัน หลังจากลงทะเบียนการจองสำเร็จ
2. เมื่อโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีน จะกำหนดวันนัดฉีดวัคซีนให้ท่านตามคิว “รอรับการแจ้งเตือนวันนัดผ่านหมอพร้อม” หรือตรวจสอบผ่าน “สงขลาวัคซีน”
3. หากต้องการเปลี่ยนสถานที่จองคิวฉีดวัคซีน ให้ติดต่อโรงพยาบาลคิวเดิมเพื่อขอยกเลิกให้เรียบร้อยก่อนทำการลงทะเบียนใหม่ หากไม่ทำการยกเลิกให้เรียบร้อยระบบจะไม่จองคิวที่ใหม่