ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิมเติมได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เว็บไซด์ www.skho.moph.go.th
เฟสบุ๊คสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา www.facebook.com/suksasongkhla
หรือเพิ่ม สงขลาวัคซีน เป็นเพื่อนทางไลน์ เพิ่มเพื่อน