หมายเลขโทรศัพท์หน่วยบริการสำหรับจองฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดสงขลา