รายงานการฉีดวัคซีนที่จองผ่านระบบคิวแยกกลุ่มเสี่ยง แยกรายโรงพยาบาล