รายงานสรุปผลการจองวัคซีน จังหวัดสงขลา

จองก่อน 1 มิถุนายน 2564

ทีมาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 05/07/2565 14:53 น.

ประชากรทั้งหมด

1,386,381

คน

ฉีดแล้ว

1,106,321

คน

จองทั้งหมด

472,800

จองแล้ว

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

241,739

เป้าหมาย

125,984

จองแล้ว

166,846

ฉีดแล้ว

69.02

ร้อยละ

ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง

116,436

เป้าหมาย

54,999

จองแล้ว

91,118

ฉีดแล้ว

78.26

ร้อยละการฉีด

บุคลากรสาธารณสุข / อสม.

38,184

เป้าหมาย

15,456

จองแล้ว

37,357

ฉีดแล้ว

97.83

ร้อยละการฉีด

ประชาชนทั่วไป

970,801

เป้าหมาย

151,734

จองแล้ว

792,912

ฉีดแล้ว

81.68

ร้อยละ

หญิงตั้งครรภ์

2,645

เป้าหมาย

1,099

จองแล้ว

2,300

ฉีดแล้ว

86.96

ร้อยละ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

16,576

เป้าหมาย

5,401

จองแล้ว

15,788

ฉีดแล้ว

95.25

ร้อยละ

2,900

พฤษภาคม

45,765

มิถุนายน

68,986

กรกฎาคม

135,909

สิงหาคม

185,165

กันยายน

26,988

ตุลาคม

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

รวมฉีดทั้งหมด

ฉีดทั้งหมด

2,689,355

Dose

เข็ม 1

1,206,752

Dose

เข็ม 2

1,084,164

Dose

เข็ม 3

398,439

Dose

Sinovac

ฉีดทั้งหมด

406,634

Dose

เข็ม 1

356,726

Dose

เข็ม 2

49,886

Dose

เข็ม 3

22

Dose

AstraZeneca

ฉีดทั้งหมด

712,152

Dose

เข็ม 1

177,889

Dose

เข็ม 2

453,727

Dose

เข็ม 3

80,536

Dose

Sinopharm

ฉีดทั้งหมด

345,600

Dose

เข็ม 1

175,275

Dose

เข็ม 2

170,107

Dose

เข็ม 3

218

Dose

Pfizer, BioNTech

ฉีดทั้งหมด

1,224,969

Dose

เข็ม 1

496,862

Dose

เข็ม 2

410,444

Dose

เข็ม 3

317,663

Dose
รพ.ที่ฉีด รวมทุกกลุ่ม ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป บุคคลที่มีโรคประจำตัว กลุ่มอื่น ๆ
รวม หมอพร้อม เจ้าหน้าที่ หมอพร้อม เจ้าหน้าที่ หมอพร้อม เจ้าหน้าที่ หมอพร้อม เจ้าหน้าที่
รพ.สงขลา สนามกีฬาติณสูลานนท์ 48,047 0 41,763 0 10,285 0 5,872 0 25,598
รพ.ราษฏร์ยินดี 42,328 0 38,048 0 7,664 0 3,292 0 27,092
รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 41,168 0 12,383 0 5,110 0 1,245 0 6,028
รพ.หาดใหญ่ 37,342 0 21,978 0 4,964 0 2,436 0 14,578
รพ.สะเดา 36,246 0 34,940 0 12,401 0 6,384 0 16,001
รพ.จะนะ 33,159 0 32,411 0 14,708 0 6,574 0 11,129
รพ.ระโนด 32,260 0 31,702 0 13,498 0 7,298 0 10,906
รพ.รัตภูมิ 18,578 0 17,944 0 7,808 0 3,157 0 6,978
รพ.บางกล่ำ 18,257 0 18,065 0 5,717 0 2,800 0 9,518
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 15,323 0 8,905 0 1,295 0 1,376 0 6,149
รพ.สทิงพระ 15,291 0 14,340 0 7,856 0 1,433 0 5,051
รพ.เทพา 14,230 0 14,043 0 5,046 0 2,909 0 6,088
รพ.สะบ้าย้อย 13,945 0 13,822 0 4,296 0 1,816 0 7,701
รพ.สิงหนคร 11,952 0 11,463 0 5,744 0 2,129 0 3,588
รพ.ควนเนียง 11,454 0 11,214 0 5,130 0 1,583 0 4,501
รพ.หาดใหญ่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่) 11,360 0 7,704 0 1,353 0 884 0 5,467
รพ.คลองหอยโข่ง 9,658 0 9,130 0 3,814 0 1,953 0 3,363
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 9,079 0 9,079 0 384 0 812 0 7,856
รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ 8,858 0 7,554 0 943 0 998 0 5,613
รพ.ปาดังเบซาร์ 8,415 0 8,045 0 3,204 0 1,489 0 3,348
รพ.นาหม่อม 7,458 0 6,431 0 2,230 0 618 0 3,566
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 6,956 0 6,698 0 1,541 0 681 0 4,475
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ (ฉีดที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์) 5,913 0 3,624 0 1,679 0 703 0 1,242
รพ.มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี 4,339 0 4,058 0 924 0 544 0 2,590
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา 2,566 0 2,531 0 1,007 0 342 0 1,177
รพ.กระแสสินธุ์ 2,458 0 2,320 0 598 0 121 0 1,520
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 2,176 0 1,330 0 24 0 64 0 1,242
รพ.กองบิน 56 2,054 0 2,022 0 217 0 176 0 1,627
รพ.หาดใหญ่ (อาคารเอนกประสงค์ตลาดน้ำบ้านพรุ ทม.บ้านพรุ) 546 0 181 0 16 0 4 0 161
รพ.หาดใหญ่ (สำนักสงฆ์โตนดแสงทอง ม.6 ต.คลองแห) 525 0 3 0 0 0 1 0 2
รพ.หาดใหญ่ (สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง) 387 0 4 0 2 0 2 0 0
รพ.หาดใหญ่ (พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ต.น้ำน้อย) 355 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.หาดใหญ่ (วัดหูแร่ ม.3 ต.ทุ่งตำเสา) 76 0 69 0 3 0 1 0 65
รพ.หาดใหญ่ (วัดเขากลอย ม.8 ต.ท่าข้าม) 30 0 27 0 1 0 0 0 26
รพ.หาดใหญ่ (ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลพะตง) 7 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.สงขลา สนามกีฬาติณสูลานนท์ รพ.สงขลา โรงยิมสนามติณ 3 0 0 0 0 0 0 0 0
รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 0 1 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด 472,800 0 393,832 0 129,462 0 59,697 0 204,247