แผนที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสงขลา

หน่วยฉีด อำเภอ ใน/นอก รพ. เส้นทาง
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา เมืองสงขลา ในโรงพยาบาล
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เมืองสงขลา ในโรงพยาบาล
รพ.สงขลา สนามกีฬาติณสูลานนท์ เมืองสงขลา ในโรงพยาบาล
รพ.สทิงพระ สทิงพระ ในโรงพยาบาล
รพ.จะนะ จะนะ ในโรงพยาบาล
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี นาทวี ในโรงพยาบาล
รพ.เทพา เทพา ในโรงพยาบาล
รพ.สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย ในโรงพยาบาล
รพ.ระโนด ระโนด ในโรงพยาบาล
รพ.กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ ในโรงพยาบาล
รพ.รัตภูมิ รัตภูมิ ในโรงพยาบาล
รพ.ปาดังเบซาร์ สะเดา ในโรงพยาบาล
รพ.สะเดา สะเดา ในโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ (สนามกีฬาจิรนคร) หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ หาดใหญ่ ในโรงพยาบาล
รพ.มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี หาดใหญ่ ในโรงพยาบาล
รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่ หาดใหญ่ ในโรงพยาบาล
รพ.ราษฏร์ยินดี หาดใหญ่ ในโรงพยาบาล
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ (ฉีดที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์) หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่) หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ในโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ (สนามกีฬาจิรนคร) (อาคารเอนกประสงค์ตลาดน้ำบ้านพรุ ทม.บ้านพรุ) หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ วัดเขากลอย ม.8 ต.ท่าข้าม หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ (สนามกีฬาจิรนคร) (สำนักสงฆ์โตนดแสงทอง ม.6 ต.คลองแห) หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ต.น้ำน้อย หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลพะตง หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.หาดใหญ่ วัดหูแร่ ม.3 ต.ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ นอกโรงพยาบาล
รพ.นาหม่อม นาหม่อม ในโรงพยาบาล
รพ.ควนเนียง ควนเนียง ในโรงพยาบาล
รพ.บางกล่ำ บางกล่ำ ในโรงพยาบาล
รพ.สิงหนคร สิงหนคร ในโรงพยาบาล
รพ.กองบิน 56 คลองหอยโข่ง ในโรงพยาบาล
รพ.คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง ในโรงพยาบาล