จำนวนการฉีดวัคซีน (จากหน่วยบริการทุกแห่งทั่วประเทศ)