รายงานศักยภาพการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสงขลา

ทีมาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 02/12/2564 21:04 น.

จำนวนจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

26

จุดบริการ

ศักยภาพในการฉีดวัคซีนต่อวัน (Dose)

26,810

โดสต่อวัน
จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ศักยภาพการฉีดต่อวัน วันล่าสุด 2021-12-01 เดือนนี้ TREND
ยอดฉีด อัตราการฉีด % ฉีดสะสมเดือนนี้ ฉีดเฉลี่ยต่อวัน อัตราเฉลี่ยต่อวัน วันฉีด
10682 - โรงพยาบาลหาดใหญ่2,5001,37855.121,3781,37855.1211378
12222 - โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี2,00059029.5059059029.501590
13779 - โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2,0001,95297.601,9521,95297.6011952
10745 - โรงพยาบาลสงขลา สนามกีฬาติณสูลานนท์1,5002,490166.002,4902,490166.0012490
11387 - โรงพยาบาลจะนะ1,50000.00000.000
11388 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี1,500291.9329291.93129
11395 - โรงพยาบาลสะเดา1,200957.9295957.92195
11390 - โรงพยาบาลเทพา1,00079079.0079079079.001790
11391 - โรงพยาบาลสะบ้าย้อย1,00000.00000.000
11398 - โรงพยาบาลปาดังเบซาร์1,00030.30330.3013
11400 - โรงพยาบาลสิงหนคร1,000919.1091919.10191
11386 - โรงพยาบาลสทิงพระ80000.00000.000
11392 - โรงพยาบาลระโนด80056170.1356156170.131561
11394 - โรงพยาบาลรัตภูมิ8001,959244.881,9591,959244.8811959
11397 - โรงพยาบาลควนเนียง80000.00000.000
11399 - โรงพยาบาลบางกล่ำ800111.3811111.38111
11401 - โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง80000.00000.000
11393 - โรงพยาบาลกระแสสินธุ์60000.00000.000
11396 - โรงพยาบาลนาหม่อม60000.00000.000
11527 - โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์36000.00000.000
12212 - โรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี36082.22882.2218
14194 - โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา36010.28110.2811
12221 - โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่20063.00663.0016
12290 - โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์20000.00000.000
11528 - โรงพยาบาลกองบิน 5613000.00000.000
12223 - โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 072inf7272inf172
รวม 23,810 10,036 42.15 % 10,036 10,036