ระบบบริหารเตียง COVID-19

เขตสุขภาพที่ 12


ข้อมูลทรัพยากรเตียง วันที่ 02/12/2564

จำนวน จังหวัด โรงพยาบาล ระดับ Severe COVID (Intubate) Moderate COVID Mild case
Admit ห้องทั่วไป
วันที่รายงาน
ทั้งหมด ใช้ไป ทั้งหมด ใช้ไป ทั้งหมด ใช้ไป
1 สงขลา รพ.หาดใหญ่ รพ.ศูนย์ 22 25 68 67 209 201 16/09/2564
2 สงขลา รพ.สงขลา รพ.ทั่วไป 12 28 100 219 360 324 29/09/2564
3 สงขลา รพ.จะนะ รพ.ชุมชน 0 0 0 0 140 110 24/07/2564
4 สงขลา รพ.ปาดังเบซาร์ รพ.ชุมชน 0 0 0 0 195 195 17/08/2564
5 สงขลา รพ.สะเดา รพ.ชุมชน 0 0 0 0 70 60 28/06/2564
6 สงขลา รพ.บางกล่ำ รพ.ชุมชน 1 1 11 11 115 115 24/10/2564
7 สงขลา รพ.คลองหอยโข่ง รพ.ชุมชน 0 0 15 9 0 1 29/09/2564
8 สงขลา รพ.สะบ้าย้อย รพ.ชุมชน 0 0 40 91 170 155 27/09/2564
9 สงขลา รพ.กระแสสินธุ์ รพ.ชุมชน 0 0 14 2 12 21 26/09/2564
10 สงขลา รพ.ระโนด รพ.ชุมชน 0 0 0 0 20 12 09/08/2564
11 สงขลา รพ.รัตภูมิ รพ.ชุมชน 0 0 24 40 178 185 28/09/2564
12 สงขลา รพ.เทพา รพ.ชุมชน 0 0 58 16 65 88 10/11/2564
13 สงขลา รพ.สทิงพระ รพ.ชุมชน 0 0 0 12 20 15 26/09/2564
14 สงขลา รพ.ควนเนียง รพ.ชุมชน 0 0 0 0 40 18 12/08/2564
15 สงขลา รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี รพ.ชุมชน 0 0 0 0 44 38 16/06/2564
16 สงขลา รพ.นาหม่อม รพ.ชุมชน 0 0 0 0 80 27 24/11/2564
17 สงขลา รพ.สิงหนคร รพ.ชุมชน 0 0 0 0 14 20 19/10/2564
18 สงขลา รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รพ. นอก สธ. 17 14 50 23 0 13 01/08/2564
19 สงขลา รพ.ราษฏร์ยินดี รพ.เอกชน 0 0 34 34 51 51 30/11/2564
20 สงขลา รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ รพ.เอกชน 0 0 0 0 4 4 18/04/2564
21 สงขลา ศูนย์พักฟื้นชุมชมเทศบาลนาทวีนอก รพ.สนาม 0 0 0 0 20 0 18/09/2564
22 สงขลา รพ.สนามเรือนจำนาทวี รพ.สนาม 0 0 0 0 300 70 01/12/2564
23 สงขลา รพ.สนามค่ายลพบุรีราเมศ (เทพา) รพ.สนาม 0 0 0 0 845 351 10/11/2564
24 สงขลา ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี รพ.สนาม 0 0 0 0 184 156 17/10/2564
25 สงขลา รพ.สนามพังเภา อ.สทิงพระ รพ.สนาม 0 0 0 0 80 39 26/09/2564
26 สงขลา รพ.สนามจะนะ 8 รพ.สนาม 0 0 0 0 32 32 24/11/2564
27 สงขลา รพ.สนามศูนย์ฟื้นฟื้นชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน รพ.สนาม 0 0 0 0 25 0 23/09/2564
28 สงขลา รพ.สนามจะนะ 2 รพ.สนาม 0 0 0 0 120 48 15/11/2564
29 สงขลา ศูนย์พักฟื้นชุมชน อบต.ประกอบ รพ.สนาม 0 0 0 0 70 28 19/10/2564
30 สงขลา รพ.สนามศูนย์พักพิงระโนด รพ.สนาม 0 0 0 0 0 0 02/09/2564
31 สงขลา รพ.สนามจะนะ 1 (ตาดีกา) รพ.สนาม 0 0 0 0 85 32 14/07/2564
32 สงขลา รพ.สนามจะจะ 11 ค่าย ตชด.ต.สะพานไม้แก่น รพ.สนาม 0 0 0 0 120 91 28/10/2564
33 สงขลา รพ.สนามศูนย์พิงรัก อำเภอนาหม่อม รพ.สนาม 0 0 0 0 80 0 18/11/2564
34 สงขลา รพ.สนามสิงหนครร่วมใจ รพ.สนาม 0 0 0 0 94 93 19/10/2564
35 สงขลา รพ.สนามจะนะ 3 (โรงเรียนศาสนบำรุง) รพ.สนาม 0 0 0 0 150 101 16/07/2564
36 สงขลา ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี รพ.สนาม 0 0 0 0 184 68 01/12/2564
37 สงขลา รพ.สนามจะนะ 9 รพ.สนาม 0 0 28 28 88 88 06/10/2564
38 สงขลา รพ.สนามค่ายรัตนพล(คลองหอยโข่ง) รพ.สนาม 0 0 0 0 115 110 29/09/2564
รวม 52 68 442 552 4379 2960