ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล COVID-19 จังหวัดสงขลา


EOC COVID-19 Platform

Platform บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

Vaccine Passport

แบบลงทะเบียนจัดทำ vaccine passport

แบบสำรวจการฉีดวัคซีน

ประเมินมาตรการ Covid Free Setting

สงขลาวัคซีน

แบบจองรับวัคซีนเข็ม 1 จ.สงขลา

จองวัคซีนเข็ม 3

แบบจองวัคซีนเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น)

จองวัคซีน สำหรับนักเรียน

แบบจองวัคซีน (อายุ 12-17 ปี)

วัคซีนชาวต่างชาติ

แบบจองรับวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ

ตรวจสอบสิทธิ์ได้รับวัคซีน

ข้อมูลการลงทะเบียน/วันนัดฉีดวัคซีน

รายงานวัคซีน COVID-19

รายงานสรุปการจอง/ฉีด vaccine

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยบริการ

สำหรับจองฉีดวัคซีน

Dashboard

รายงาน SongkhlaCare

ระบบบริหารเตียง COVID-19

เขตสุขภาพที่ 12

Songkhla Care

ลงทะเบียนเดินทางเข้าจังหวัด

Songkhla Hotel Care

ลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรม

Songkhla Pharmacy Care

ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงร้านยา

Songkhla Labor Care

ข้อมูลจองคิวตรวจ COVID-19

Songkhla COVID-19 Tracker

ระบบติดตามข้อมูล HQ/LQ/SQ

PUI Info

ระบบฐานข้อมูล PUI

แบบสำรวจรับวัคซีน

สำหรับคลินิกเอกชนจังหวัดสงขลา

ศูนย์ EOC

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Songkhla ATK

สำหรับคลินิกและร้านขายยา

ข้อมูล CI

ข้อมูล CI เขตสุขภาพที่ 12